Dub 18

Cap de Creus Natural Park

do Příroda

Cap de Creus Natural Park je španělský národní park, které se nachází v severovýchodní části Katalánie. Jedná se tedy o severní část pobřeží Costa Brava. Park se rozprostírá stejnojmenném poloostrově Cap de Creus, který je vzdálen pouhých 25 kilometrů od francouzských hranic. Nejbližšími městy jsou El Port de la Selva a pak slavné Cadaqués. Park začíná od pobřeží a táhne se až hluboko do vnitrozemí. Zabírá tak poměrně značnou část celého poloostrova. Není zde však jediný a přímo navazuje i na další přírodní rezervace.

Pobřeží Cap de Creus    Další nádherný pohled

Historie parku

Cap de Creus Natural Park je cennou přírodní rezervací, která chrání zdejší přírodu, která se zde utvářela po tisíciletí. Jedná se o přírodní park, který je nejvýchodnějších výběžkem Pyrenejského poloostrova. Je to část pobřeží Costa Brava, která má velké množství malých i velkých zátok, kde najdete značné množství pitoreskních rybářských vesnic.

Cap de Creus Natural Park si v minulosti oblíbil i známý surrealistický malíř Salvator Dalí, který si zde vybudoval velmi neobvyklou rezidenci, kam velmi často o prázdninách jezdil. Krajina v této přírodní rezervaci ho mnohokrát inspirovala k jeho četným slavným obrazům.

Příroda je v Cap de Creus opravdu nádherná    Vnitrozemí Cap de Creus

Součastná podoba parku

Přírodní rezervace Cap de Creus Natural Park zaujímá 13 843 hektarů. Jedná se často o kopcovitý a skalnatý kraj, který je porostlý plazivými jalovci a vřesy. Při procházce tímto parkem můžete velice často narazit na četné opuštěné vinice a olivové háje.

Moře u Cap de Creus   Skály na pobřeží   I kravám se zde líbí

Přírodní park je bohatý na bizarní tvary různých skal, které vznikly vlivem zdejší eroze. Vedle bizarních tvarů skal však v této přírodní rezervaci narazíte i na lidské výtvory. Jedná se především o dolmeny a menhiry, které jsou pozůstatkem velmi vzdálené doby. Z novějších dob jsou tu pak zastoupeny románské památky nebo menší středověké hrady a pevnosti. Velmi zajímavým místem je například románský klášter Sant Pere de Rodes, který byl postaven uprostřed zdejších bizarních kopců. Klášter Sant Pere de Rodes se pne ve výšce 500 metrů nad mořem a byl postaven už v roce 878. Největší rozkvět klášter však byl v 10 až 13. století.

Bizardní skalní útvary    Strmé kopce a skály poloostrova

Zajímavosti parku

Informační středisko parku Cap de Creus Natural Park najdete v obci Cadaqués. Informační středisko sídlí ve starém majáku, který je v provozu od roku 1853. V informačním středisku dostanete skvělé materiály, ve kterých jsou detailní popisy vyznačených stezek, jimiž je celý přírodní park protkán.

Pokud se po některé stezce vydáte, čeká vás nádherná a kouzelná příroda, která vás určitě nadchne. Přírodní park je především domovem mnoha vzácných ptáků, kteří zde hnízdí, takže zde můžete hodiny a hodiny pozorovat zdejší různorodé ptactvo.

Ze vzácných zvířat zde žije zejména žába Hyla meridionalis a pták Phalacrocorax aristotelis.

Cap de Creus jsou i hory    Západ slunce nad Cap de Creus

Napiš komentář